Menter Iaith Maelor - Bilingual in Business Grant Scheme
6th February 2014
... Comments

Are you a business located in the rural area of Wrexham county?

Are you interested in receiving a grant increasing your marketing activities?

Have you thought about the advantages bilingual marketing would give to your business?

Menter Iaith Maelor are running a grant scheme to encourage micro enterprises and social enterprises (those businesses who employ up to 9 members of staff) to operate bilingually, and to use the Welsh as well as English.

The grant could be used towards any of the following;

 • Booklets & Pamphlets
 • Leaflets
 • Packaging
 • Signs
 • Posters
 • Web sites
 • Office stationery-business cards
 • Letterheads

Translation costs The maximum grant is £1600 (minimum grant is £100), and applicants can receive 80% of the cost of any materials/products.

If you're interested in learning more about this grant, or to check eligibility please contact Lois Jones at Menter a Busnes on 01248 660074.

lois.jones@menterabusnes.co.uk

http://www.menterabusnes.co.uk/en/news/bilingual-in-business-grant-scheme

On a whole the following wards of rural Wrexham are eligible: Dyffryn Ceiriog, Overton, Bronington, Penycae and Ruabon South, Marchwiel, Rossett, Chirk South, Ruabon, Ponciau, Llay, Llangollen Rural, Chirk North, Esclusham, Gwersyllt North, Marford and Hoseley, Gwenfro, Gresford East and West, Coedpoeth, Minera, Brymbo, Bryn Cefn, Holt.)

If you are unsure if you qualify, please contact Lois Jones

Menter Iaith Maelor-Grant Dwyieithrwydd mewn Busnes

Ydych chi yn fusnes wedi ei leoli yn ardal wledig sir Wrecsam?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn grant i gynyddu eich gweithgareddau marchnata?

Ydych chi wedi meddwl am y manteision y mae marchnata dwyieithog yn ei roddi i'ch busnes?

Mae Menter Iaith Maelor yn rhedeg grant i annog Microfentrau a mentrau cymunedol (hyd at 9 aelod o staff) i wasanaethu'n ddwyieithog, ac i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn gyfochrog a'r Saesneg.

Gall y grant gael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw un o'r canlynol;

 • Llyfrau a phamffledi
 • Taflenni
 • Deunydd pecynnu
 • Arwyddion
 • Posteri
 • Gwefannau
 • Offer swyddfa-papur pennawd, cardiau busnes
 • Costau cyfieithu

Uchafswm y grant ydi £1600 (lleiafswm o grant yn £100), a gall ymgeiswyr dderbyn 80% o gostau'r deunydd/offer.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y grant, neu i wirio os ydych chi'n gymwys, cysylltwch hefo Lois Jones ym Menter a Busnes ar 01248 660074 neulois.jones@menterabusnes.co.uk

http://www.menterabusnes.co.uk/cy/newyddion/grant-dwyieithrwydd-mewn-busnes


More
About the Author

Amanda Wynne Evans

Member since: 3rd December 2013

I'm Amanda Wynne Evans, Director at thebestof Wrexham, championing local businesses and marketing our great town! I'm also the managing director of Wynne Media, website and graphic design based in Wrexham.

Popular Categories