Myddfai Village
Myddfai Village
  • Myddfai Community Hall and Visitor Centre
    Myddfai,
    Llandovery,
    Carmarthenshire,
    SA20 0JD
The village of Mydffai in the north east of Carmarthenshire is a small but very active village with a great community spirit.

Myddfai Community Hall and Visitor Centre

Myddfai Community Hall and Visitor Centre Is an energy efficient facility in the heart of the picturesque village of Myddfai, three miles from Llandovery in Carmarthenshire, surrounded by the beautiful scenery of the Brecon Beacons National Park.

This fabulous new Centre is recognised as one of the most stunning and well equipped venues in the area.  It was designed and built with funding from the Big Lottery Village SOS Scheme and supported by a wide range of other funders. The story of the Myddfai project and build was followed by the BBC as part of the ‘Village SOS’ series with presenter Sarah Beeny and was shown on BBC One in August 2011.  The Centre was officially opened in June 2011 by Their Royal Highnesses Prince Charles and The Duchess of Cornwall.

This Centre is designed as a hub for the local community and its state-of-the-art facilities make it an ideal venue for weddings, parties,
conferences and exhibitions, set in a superb rural location.  It has under-floor heating, run through a ground-source heat pump; solar PV panels, along with high specification insulation making it a very energy efficient building.

Myddfai is a popular tourist destination on the Western edge of the beautiful Brecon Beacons, famous for the history and heritage of the Physicians of Myddfai and the Legend of ‘The Lady of The Lake’.

Myddfai provides a central location to visit a wide range of interesting places. The surrounding area of Myddfai offers many places to visit and activities such as the finest gardens in Wales, The Heart of Wales Railway, castles and much more!

Visitors to the centre will always find a warm local welcome from the friendly volunteers who work in the shop and cafe. Your interest and support will help this small community to flourish and develop its founding principles of providing sustainability and profit for the economic and social benefit of a rural community

The mission of the Myddfai Charity and its Social Enterprise, Myddfai Ty Talcen Limited, alongside sister company Myddfai Trading Company Limited is to support and develop community involvement and economic regeneration within Myddfai and the surrounding areas.

Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai

Mae Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai yn gyfleustra ynni-effeithiol yng nghanol pentref tlws Myddfai, tair milltir o Lanymddyfri, yn Sir Gaerfyrddin. Saif yng nghanol harddwch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cydnabyddir fod y Ganolfan fendigedig newydd hon yn un o’r mannau cyfarfod mwyaf dymunol, a gorau ei chyfarpar, yn yr ardal. Fe’i chynlluniwyd a’i hadeiladwyd gyda chymorth ariannol cynllun SOS Pentrefi , dan nawdd Y Loteri Fawr. Olrheiniwyd stori’r datblygiad hwn ym Myddfai gan y BBC fel rhan o’r gyfres “Village SOS” a gyflwynwyd gan Sarah Beeny,  ac a deledwyd ar BBC Un ym mis Awst 2011. Agorwyd y Ganolfan yn swyddogol ym Mehefin 2011 gan Eu Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Cynlluniwyd y neuadd  yn Ganolfan i’r gymuned leol ac mae’r cyfleusterau blaenllaw yn ei wneud yn gyrchfan delfrydol ar gyfer  priodasau, partїon, cynulliadau ac arddangosfeydd . Denydddir gwres dan-y- llawr (sy’n rhedeg trwy bwmp gwres o’r ddaear) paneli solar pv, ac mae’r inswleiddio  o fanyleb uchel iawn:  mae hyn i gyd yn sicrhau ei fod yn adeilad ynni-effeithiol iawn.

Roedd Myddfai eisioes yn gyrchfan poblogaidd ymhlith twristiaid oherwydd hanes enwog  Meddygon Myddfai a’u treftadaeth pwysig i fyd meddygaeth , yn ogystal â’i gysylltiad daearyddol agos â chwedl Morwyn y LLyn.

Gall ymwelwyr â’r Ganolfan fod yn sicr o dderbyn croeso cynnes  gan y gwirfoddolwyr cyfeillgar sy’n  gweithio yn y siop a’r caffi. Rhydd eich diddordeb a’ch cefnogaeth y cyfle i’r gymuned fechan  flodeuo a datblygu ei hegwyddorion sylfaenol:  sefydlu cynaliadwyedd ac elw er lles economaidd a chymdeithasol yr ardal wledig hon.

Cenhadaeth Elusen Myddfai a’r Fenter Gymdeithasol a elwir Tŷ Talcen Myddfai, (ynghyd â’i chwaer gwmni, Masnach Myddfai) yw i gefnogi a datblygu cyfranogiad y gymuned ac adfywiad economaidd Myddfai a’r ardaloedd cyfagos.

More
Social Interaction