Mums are in for a treat at the National Botanic Garden of Wales on Mothers’ Day.
5th March 2010
... Comments

Not only can they enjoy a local food and craft fair in the stunning Great Glasshouse, there will be music and dancing – and they get in half price in honour of this special day.

Why not treat mum to a great day out - including lunch in our award-winning Seasons restaurant - at the biggest and most visited garden in Wales on Sunday March 14.

There will be top-quality crafts on sale as well as fabulous local food and popular musical duo Fiddlebox will provide the musical entertainment along with acclaimed harpist Shelley Fairplay.

Head of marketing David Hardy, said: “This is the least we can do on this very special day. We hope that mums from all over Wales will come along and take us up on this offer."

“The Garden is looking beautiful at the moment with the drifts of daffodils and hordes of hellebores – it really is the perfect time to visit.”

The Garden is open from 10am until 4.30pm, with last entry at 3.30pm.
* For a full list of Garden events in 2010, go to
www.gardenofwales.org.uk

Pleser I mamau yn yr Ardd

Mae mamau’n mynd i gael eu sbwylio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Sul y Mamau.

Nid yn unig bydd cyfle iddynt i fwynhau bwyd lleol, ond bydd yna ffair grefftau yn y Tŷ Gwydr Enfawr godidog, a  Bydd yna gerddoriaeth a dawnsio. Er mwyn dathlu’r diowrnod arbennig hwn, bydd mynediad yn rhad ac am ddim.

Beth am fynd â Mam am ddiwrnod arbennig allan, i gael cinio ym mwyty’r Tmhorau, yn yr Ardd fwyaf amrywiol,sydd wedi derbyn y nifer fwyaf o ymwelwyr yng Nghymru, ddydd Sul, Mawrth 14eg.

Bydd crefftau o’r ansawdd uchaf ar werth, yn ogystal ag amrywiaeth eang o fwydydd lleol, a cherddoriaeth  gan Fiddlebox. Bydd Shelley Fairplay yma hefyd yn canu’r Delyn er mwyn ein diddanu.

Dywedoedd y Pennaeth Marchnata, David Hardy: “Dyma’r lleiaf y gallwn ei wneud ar gyfer y diwrnod arbennig hwn. Rydym wir yn gobeithio y bydd mamau o bob rhan o Gymru yn dod i fanteisio ar y cynnig hwn.”

“Mae’r  Ardd yn edrych yn hyfryd ar y foment gyda myrdd o ddaffoldils a phalbau lu – dyma’r amser delfrydol i ymweld â’r lle hwn .”

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10am a  4.30pm, gyda’r mynediad olaf am 3.30pm.
* I gael rhestr gyflawn o weithgareddau’r Ardd yn 2010, ewch at
www.gardenofwales.org.uk

More
About the Author

Diana V

Member since: 10th July 2012

I am Diana Vickers, the site owner of thebestof Carmarthenshire. This was launched in Carmarthen town in June 2008, to support the very best of the area’s businesses with their promotions and marketing....

Popular Categories