Lucy Kelly was filming a feature for DC DC at the National Botanic Gardens of Wales
6th November 2009
... Comments

The latest teen singing star to make her name in these parts is 13-year-old  Lucy Kelly. Last Friday, she was at the National Botanic Gardens of Wales filming a feature for Sunday night’s Dechrau Canu Dechrau Canmol programme.

The film crew visited quite a few parts of the Garden and they were very complimentary about the Garden, its staff and volunteers.

The programme (which I was glad to find out is known as DC-DC for short!) is on S4C on Sunday November 8 at 8.30pm.

Y gantores ifanc  diweddaraf i wneud ei marc yn yr ardal hon yw  Lucy Kelly sy’n 13 mlwydd oed. Ddydd Gwener diwethaf, roedd hi yn yr Ardd yn ffilmio ar gyfer rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol sydd i’w ddarlledu nos Sul.

Bu’r criw ffilmio yn ymweld â sawl rhan o’r Ardd Fotaneg ac roeddent yn hapus iawn â’r hyn yr oeddynt wedi ei weld, ac yn siarad yn uchel am yr Ardd, y staff a’r gwirfoddolwyr  .

Mae’r rhaglen (sy’n cael ei hadnabd fel DC-DC yn fyr) i’w darlledu ar S4C ddydd Sul, Tachwedd 8fed am 8.30pm.

More
About the Author

Diana V

Member since: 10th July 2012

I am Diana Vickers, the site owner of thebestof Carmarthenshire. This was launched in Carmarthen town in June 2008, to support the very best of the area’s businesses with their promotions and marketing....

Popular Categories