International Biodiversity Day at the National Botanic Garden of Wales
18th May 2010
... Comments

If you want to attract colourful wildlife to your garden, the National Botanic Garden of Wales is the place to be on Saturday (May 22).

Staff and volunteers from the Garden, the RSPB, Butterfly Conservation Trust, Carmarthenshire County Council and the Wildlife Trust for South West Wales will be on-hand to give you tips on how you can entice butterflies, ladybirds, moths, frogs, bees and birds into your special garden.

There’ll be children’s activities, special guided tours to look for wildflowers and birds, talks on biodiversity and conservation, and you’ll be shown how to make your own bird box.

Isabel Macho, Carmarthenshire County Council Biodiversity Officer says: “For most people, their garden is the best place to see wildlife. The sight of a fluttering butterfly or curious hedgehog or the sound of a singing blackbird or croaking frog, can gladden the heart and make your day.

“Gardens have also become a vitally important habitat to conserve wildlife that is fast disappearing from our countryside. We want to show that by doing a few easy things, you can brighten up your garden and help conserve wildlife at the same time. Win win.”

This event takes place on International Biodiversity Day, when thousands of events around the world take place to increase understanding and awareness of biodiversity issues.

For more information, call the Garden on 01558 629022 or go to www.gardenofwales.org.uk

 

Diwrnod Bioamrywiaeth Rhyngwladol
yng Ngardd Fotaneg Genedlaetho Cymru


Os ydych am ddenu bywyd gwyllt lliwgar i’ch gardd  yna Gardd fotaneg Genedlaethol cymru yw’r lle i fod ddydd Sadwrn, Mai 22ain

Bydd staff yr Ardd Fotaneg, Yr RSPB, yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Ieir Bach yr Haf, Cyngor Sir Caerfyrddin ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt de-orllewin Cymru wrthlaw i roi cyngor i chi ar sut i ddenu ieir bach yr haf, gwyfynnau, llyffantod, gwenyn ac adar i’ch gardd chi.
Bydd yno weithgareddau ar gyfer plant, teithiau tywysedig i chwilio am flodau gwyllt ac adar, sgyrsiau ar fioamrywiaeth a chadwraeth, a chyfle i ddysgu sut mae adeiladu blwch adar.
 
Dywedodd swyddog cadwraeth Cyngor Sir Caerfryddin, Isabel Macho says: “I’r rhan fwyaf o bobl, eu gerddi yw’r lle gorau i weld bywyd gwyllt.

“Mae gweld iâr fach yr haf neu ddraenog, neu glywed  aderyn du neu sŵn brogan, yn llenwi pobl â hapusrwydd.

“Yn ogystal, mae gerddi  yn hanfodol bwysig  fel cynefin i gadw bywyd sydd yn prysur ddiflannu o’r cefn gwlad. Rydym am ddangos, drwy gymryd rhai camau syml, bod modd i chi i ddod â’ch gardd yn fyw a helpu I gadw bywyd gwyllt ar yr un pryd.”
 
BYdd y digwyddiad hwn yn cymryd lle ar Ddiwrnod Cadwraeth Rhyngwladol (Mai 22ain), pan fydd miloedd o ddigwyddiadau ledled y byd yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion sy’n ymwneud â bioamrywiaeth.

Bydd mynediad i’r Ardd yn costio £8 (gostyngiadau £6.50), plant (dan 16 oed) yn £4. Bydd tocynnau teulu (dau oedolyn a hyd at bedwar o blant) yn costio £19.50.
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch yr Ardd drwy ffonio 01558 629022 neu ewch at
www.gardenofwales.org.uk

More
About the Author

Diana V

Member since: 10th July 2012

I am Diana Vickers, the site owner of thebestof Carmarthenshire. This was launched in Carmarthen town in June 2008, to support the very best of the area’s businesses with their promotions and marketing....

Popular Categories