A mile of snowdrops awaits Valentine’s Day visitors to the National Botanic Garden of Wales.
12th February 2010
... Comments

This romantic floral flourish is one of the highlights at the Carmarthenshire attraction at this time of year.

The snowdrops are now in bloom on the Broadwalk, around the lakes, up to the Great Glasshouse, and Spring Woods are currently carpeted with everyone’s favourite spring flower.

And, thanks to horticulturist Daryll Little, there is a added attraction for February 14: a special planting of snowdrops in a heart shape.

Says Daryll: “It was just a bit of fun. It’s hard to believe it was 10 years ago now that I planted them but it is always nice to see it come up – it lets you know that spring isn’t far away.”

Also on Sunday is the Wedding Fair – which takes place in the Great Glasshouse and features numerous displays and exhibitions to help those planning their Big Day – and entry to the Garden on Sunday February 14 is FREE.

All couples who call in on the day can enter a prize draw to win the Garden as a wedding venue. And there is a special Valentine’s Day menu in the Garden restaurant, music and more displays around the Garden.

If you want to know more, call Bethan Aylott on 01558 667147 or email her on baylott@gardenofwales.org.uk

Bydd llwybr o flodau Eirlys yn aros ymwelwyr i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar ddydd San Ffolant.

Y blodau rhamantus hyn yw un o uchelbwyntiau’r atyniad hwn yn Sir Gaerfyrddin, yr adeg hon o’r flwyddyn.

Mae’r Eirlys bellach yn eu blodau wrth ymyl y rhodfa, o gwmpas y llynnoedd wrth y Tŷ Gwydr Enfawr, ac mae’n amlwg iawn yng Nghoed y Gwanwyn.

Diolch i’r Daryll Little, un o’r garddwyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru,  bydd yna atyniad ychwanegol ar Chwefror 14eg, sef plannu planhigion Eirlys  mewn siâp Calon.

Meddai Daryll: “Ychydig o hwyl oedd y peth i ddechrau. Mae’n galed meddwl fod deng mlynedd ers hynny, ond mae bob amser yn braf gweld y blodau. Mae’n eich atgoffa fod y gwanwyn ar gyrraedd.”

Yn ogystal, ddydd Sul bydd y Ffair Briodasol yn cael ei chynnal yn y Tŷ Gwydr Enfawr. Bydd yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol er mwyn helpu’r rheiny  sy’n cynllunio ar gyfer eu Diwrnod Mawr i weld beth sydd ar gael o ran ceir, blodau, ffotograffwyr, gwisgoedd, siwtiau a.y.y.b. Ymhellach, bydd mynediad i’r Ardd yn RHAD AC AM DDIM ddydd Sul, Chwefror 14eg.

Bydd pobl cwpwl a fydd yn galw heibio ar y diwrnod yn cael cyfle i gymryd rhan mewn raffl fawr. Y wobr yw  defnydd o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol fel lleoliad ar gyfer priodas. Bydd yna fwydlen arbennig ar gyfer Dydd San Ffolant ar gael ym mwyty’r Ardd, a bydd amrywiol stondinau ac arddangosfeydd eraill i’w wgeld o gwmpas yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Os ydych am gael gwybod rhagor, cysylltwch â Bethan Aylott drwy ffonio  01558 667147 neu gallwch anfon e-bost ati ar baylott@gardenofwales.org.uk.

More
About the Author

Diana V

Member since: 10th July 2012

I am Diana Vickers, the site owner of thebestof Carmarthenshire. This was launched in Carmarthen town in June 2008, to support the very best of the area’s businesses with their promotions and marketing....

Popular Categories